Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Bu Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında yürütülen “İPA Bölgesel Rekabetçi Sektörler Programı” çerçevesinde hazırlanan edilen bir Proje olup, “Van İŞGEM’in Büyütülmesi için Teknik Destek Projesi” adıyla VANSİAD’ın girişimiyle Ocak 2016’da hayata geçirilmeye başlanmıştır. Projenin yararlanıcıları VANSİAD ve Van İŞGEM’dir. Projenin amacı; Van’da ve bölgemizde girişimciliğin gelişmesine destek olmak ve böylece bölgesel sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir. Projenin toplam bütçesi 9.000.000 € dur.

Proje  fiziki ve idari kapasite geliştirilmesi ile ilgili  iki ana bileşenden oluşmaktadır. Fiziki kapasite geliştirme kapsamında, İŞGEM’in hizmet altyapısın güçlendirmeye yönelik  farklı ölçekte 30 yeni iş yeri (12 adet 125 metrekare, 12 adet 250 metrekare, 6 adet 500 metrekare) ve 614 metrekare konferans salonu inşaa edilecektir. İdari kapasite geliştirme kapsamında ise, toplam 60 işletmeye kalite yönetim, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemi konularında uygulamalı eğitimler verilerek kalite ve kapasitelerinin artırılması ve İŞGEM yönetici şirketinin kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları bulunmaktadır.

Projenin inşaat bileşeninin 2017 Mayıs ayında tamamlanması beklenmektedir. Projenin toplam süresi iki yıldır.

Proje; merkezi İtalya’da bulunan (www.eurecna.it)  Eurecna SPA Ankara Ofisi tarafından yürütülmekte olup, Proje faaliyetleri kapsamında pek çok kısa ve uzun süreli yerli ve yabancı uzman görev almaktadır.